Nieuwbouw

Met nieuwbouwplannen voor uw woning of bedrijfspand, kunnen wij begeleiden van ontwerp tot met realisatie . Door jarenlange ervaring kunnen wij u perfect adviseren in het te kiezen van een model, de te gebruiken (duurzame) materialen, de mogelijke uitvoeringen en de benodigde vergunningen. Voor ieder nieuwbouwproject hebben we de kennis en ervaring in huis.

Duurzame nieuwbouw

Met nieuwbouw kan er ook duurzaam gebouwd worden. Woningen, gebouwen en andere bouwwerken worden dan ontwikkeld. Er wordt gebruik gemaakt van materialen die mens en milieu respecteren. Duurzaam bouwen is niet alleen om energie te besparen in de huizen en gebouwen maar ook voor:

  • Gebruik van duurzame materialen die rekening houden het milieu en de gezondheid van  bewoners en gebruikers

  • Een gezond binnenmilieu (goede ventilatie om vocht, schimmel en ophoping van schadelijke stoffen te voorkomen

  • Prettige en leefbare huizen, gebouwen, wijken en steden

  • Duurzaam slopen, om de materialen die vrijkomen bij de sloop opnieuw te kunnen gebruiken (hergebruik en recycling);

  • Verantwoord watergebruik

  • Voorkomen dat grondstoffen voor bouwmaterialen uitgeput raken

Utiliteitsbouw

Voor utiliteitsbouw kunnen wij u van begeleiden, adviseren en realiseren. Voorbeelden van utiliteitsbouw zijn:

  • Loodsen

  • Garages

  • Kantoor- en Winkelpanden

  • Overige bedrijfspanden

Doordat wij een sterk projectteam neerzetten is onze aanpak efficiënt en is de kostprijs laag. Bouwbedrijf van Wieren denkt ook graag met u mee. Bijvoorbeeld over alternatieve bouwsystemen. Dit kan namelijk het verschil maken of een project wel of niet haalbaar is. Naast het ontwikkelen van utiliteitsbouw kunnen wij dit ook onderhouden en renoveren.

Nieuwbouwprojecten